المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

سؤال 66.

تضاد در گزینهء 2 بین «فرو شد» و «برآمد» است.

   

۷۴۵ ۰۸ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۲
المپیاد ادبی