المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

۲ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

    شرط نخست و مهمترین شرط برای موفق شدن در المپیاد ادبی علاقه به ادبیات است. نگاه شما به ادبیات باید بیشتر دوستدارانه باشد تا درسی. شرط بعدی این است که در راستای این علاقه دانستههایتان را گسترش بدهید و از تکبعدی بودن بپرهیزید.

   برای پذیرفته شدن در مرحلۀ اول، لازم است کتابهای درسی سال اول و دومتان را با دقت خوانده باشید. برای همین وقتی دانش‌آموز این مقاطع هستید، از کتابهایتان سرسری نگذرید. اشکالهایتان را رفع کنید و اگر نیاز به یادداشت‌برداری دارید این کار را انجام دهید.به هیچ وجه نگذارید در هیچ کدام از این درسها –مخصوصا زبان فارسی و عربی-به خاطر تدریس نامطلوب یا علاقه نداشتن به آن ضعف پیدا کنید.توجه داشته باشید این اشکالها در سال سوم رفع شدنی هست، ولی وقتی را از شما می گیرد که می توانید به منابع مهم اختصاص دهید.

یکی دیگر از چشماسفندیارهای بچههایی که برای المپیاد درس می خوانند تاریخ ادبیات است. چون با این کتاب به عنوان منبعی بیشتر حفظی برخورد می شود؛ اطلاعاتش بهسرعت فراموش میگردد و به صورت دشمن ترسناکی درمیآید. در حالی که اصلا این طور نیست. با این کتاب درست برخورد کنید. سعی کنید روابط علت و معلولی دورههای ادبی را درک کنید. اگر به کتابهایی که شرحشان آمده دسترسی دارید حتما آنها را ببینید و چند صفحهای را مطالعه کنید تا ویژگیهایشان در خاطرتان بماند. از یادداشتبرداری غافل نباشید. اگر نیاز دارید با تست زدن مهارت درسی خود را افزایش دهید.

   توصیهای که به دانشآموزان رشتههای غیر از انسانی داریم این است که کتابهای رشتۀ انسانی را هرچه زودتر بخوانند و مشکلات خود را برطرف کنند.

   کتابهای سال سوم را هرچه زودتر به همین شیوه بخوانید تا اگر در مرحلۀ دوم پذیرفته شدید وقتی را که می توانید برای منابع دیگر بگذارید صرف خواندن کتاب درسی نشود.

   منابع متن مراحل اول و دوم ثابت نیست. برای همین سعی کنید با متون ادبی مانوس بشوید. این کار مهارتی را در شما پدید می آورد که ما آن را مهارت درک متن می نامیم. با بسیار خواندن قدرت تحلیل شما افزایش پیدا می کند، دایرۀ واژگانتان گسترده می شود و با سبک نویسندگان بزرگ آشنا میشوید. خواندن صد بیت از شاهنامه فردوسی برای یک ذهن ناآزموده ممکن است ساعتها طول بکشد در حالی که یک ذهن ورزیده این کار را در نهایتاً یک ساعت انجام می دهد. در خواندن این متون فقط به شرحها متکی نباشید. بگذارید ذهنتان فعال شود و معنی‌های تازه را خودش بیابد و قدرت انتقاد پیدا کند.

  در ضمن سعی کنید یک فرهنگ واژگان مناسب تهیه کنید. اگر می‌توانید عضو یک کتابخانه بشوید چون تهیه همۀ کتابها هزینۀ بالایی دارد و لزوما به تمام آنها هم نیاز دائمی ندارید.

  دیگر آن که تک‌بعدی نباشید. یعنی فقط بر خواندن شعر نو، یا متون کلاسیک یا رمان متمرکز نشوید. تلاش کنید در هر زمینه اطلاعات و مهارت کسب کنید. توجه کنید که منابع المپیاد شامل متون نظم و نثر (معاصر و کهن) و متون عربی و انگلیسی است.

   در جریان مسائل ادبی باشید. کتابهای تازه و نقدهای آنها را ببینید. نشریات ادبی بخوانید و با سایت‌های ادبی آشنا باشید. دانسته‌های خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

   شیوۀ مطالعه برای هر انسان با دیگری متفاوت است. پس شیوه‌تان را بیابید و خودتان را با دیگران مقایسه نکنید. با این کار روحیه‌تان حفظ می‌شود و اعتماد به نفس پیدا می‌کنید.

۱۲ ۱۹ مرداد ۹۲ ، ۰۰:۵۱
المپیاد ادبی
  
برنامۀ درسی جدید (ویژۀ تابستان 92) در قسمت برنامۀ درسی وبگاه المپیاد ادبی قرار گرفت.
۳۳ ۰۳ مرداد ۹۲ ، ۱۶:۰۵
المپیاد ادبی