المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

نخستین وبگاه تخصصی المپیاد ادبی ایران

المپیاد ادبی

پاسخ تشریحی آزمون مرحله دوم دورهء بیست‌وششم

چهارشنبه, ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۲، ۱۱:۵۹ ب.ظ

1‌. گزینهٔ 1. بگرداند یعنی عوض کند. خم ابرویش قبله‌ام را عوض کند یعنی زیبایی‌اش دینم را به باد دهد. حافظ جای دیگر گفته است: چو بید بر سر ایمان خویش می‌لرزم/ که دل به دست کمان‌ابرویی است کافر‌کیش

2. گزینهٔ 2. در بیت نیامده که از غم کاری بر نمی‌آید بلکه می‌گوید من ترسی از کارهای او ندارم.

3. گزینهٔ 4. وزیدن باد بهار، برخاستن بوی گل و آراسته شدن جهان همه رسیدن بهار را نشان می‌دهند. در این بیت چنین نشانه‌ای نیست.

4. گزینهٔ 3. آن چیزی که اسکندر طلب کرد و نیافت آب حیات بود. بیت می‌گوید که آب حیات همان زلال جام توست.

5. گزینهٔ 1. معنا روشن است. توجه کنید که «یارب» در اینجا منادا نیست بلکه صوت است.

6. گزینهٔ 3. منزل داشتن دل عاشق در زلف معشوق بن‌مایه‌ای مشهور است. غریب ما دل شاعر است.

7. گزینه‌های 3 و 1. (گزینهٔ اعلام­شده: ۳) در دوگزینهٔ دیگر «آرام و خواب/ دل و دیده» و «غم و تو/ بیدادگر و فریادرس» جفت‌هایی هستند که لف و نشر ساخته‌اند. در گزینهٔ 1، توجه کنید که «یارِ ما» به صورت یک ترکیب اضافی آمده است و معادل «گل» در مصرع دوم است. برای بلبل معادلی در مصراع اول نیست.

8. گزینهٔ 4. بیت می‌گوید از جلوه‌فروشی مه در مقابل ابروی یار غمگین و نزارم.

۹. گزینهٔ ۱. معنا روشن است. مرجع ضمیر او در بیت دوم «پیر خرابات» است. همت یعنی دعای خیر و توجه معنوی و نمی‌تواند به خداوند برگردد. همچنین گزینهٔ ۳ تقریباً معنی مصراع دوم است، با این تفاوت که علاوه بر «خدمت پیر»، «ارادت» به او را نیز در معنی آورده است، هرچند که عجیب است در اینجا چنین دقّتی به خرج داده شده و در سؤال‌های دیگر (مثلاً سؤال ۶۶) در کمال بی‌دقتی معانی نوشته شده‌اند.

10. گزینۀ1. صفحۀ 32.

11. گزینۀ 2. صفحۀ 43.

12. گزینۀ 2. این اوصاف با حضرت آدم (ع) هم منطبق است. برای همین برای یافتن گرینۀ صحیح باید متن کتاب را حفظ کرده باشید و بدانید که سخن از حضرت ایّوب است. صفحۀ 137.

13. گزینۀ 1. راه یافتن گزینه این است که بدانید انسان با خاک ارتباط دارد، نه با آتش. راه دیگر نیز حفظ کردن متن کتاب است.

۱۴. گزینهٔ ۴. معنی بیت: حضرت آدم و حوّا (ع) بنی‌بشر را در دنیا کاشتند و زادند تا اعمال فرزندانشان در آخرت به بار نشیند و آدمیان در دنیا توشهٔ آخرت برگیرند.

مفهوم سایر گزینه‌ها: ـ هدف نظام کائنات دین و شرع است. ـ تن زیبا، با دین زیباتر می‌شود. ـ چون اجزای تن ما مادی و دوزخی‌ست، طبیعی‌ست که گرایش نفس ما به دوزخ و مادیات باشد.

۱۵. گزینهٔ ۳. حرف حساب این دو بیت این است که حلال خدا را اگر برای جسمت مضر باشد، ترک می‌کنی، امّا حاضر نیستی حرام خدا را (مثلا شراب) ترک کنی، با آنکه به دین [و بُعد روحانی‌ات] ضرر می‌زند.

۱۶. گزینهٔ ۴. کلنگ و سرشب، هردو، نام پرنده‌اند و بنابراین با یکدیگر تناسب دارند.

۱۷. گزینهٔ ۲. نهادها، به‌ترتیب: ۱) زاغ؛ ۲) نازیدن... و نواها...؛ ۳) شارک، آن ژولک و آن صعوه؛ ۴) کرّک.

۱۸. گزینهٔ ۱. ر.ک: تازیانه‌های سلوک، ص۲۷۰، توضیح «تسبیح شده».

۱۹. گزینهٔ ۳. هما خدا را وصف نمی‌کند، بلکه در توحید او سخن می‌گوید.

20. گزینه­های 1 و 2. (گزینهٔ اعلام­شده: ۲) در اسلوب معادله، شاعر مفهوم یا حُکمی در یک مصراع می آورد؛ سپس برای توضیح بیشتر آن، تمثیلی در مصراع دیگر می آورد. (گاهی نیز هر دو مصرع حالت تمثیلی دارند.) به­ظاهر هیچ ارتباط معنایی بین دو مصراع نیست و می توان جای دو مصراع را عوض کرد یا بین دو مصراع علامت «=» یا عبارت «همان­طورکه» گذاشت. گزینهٔ 2 مشخصاً اسلوب معادله ندارد. در گزینهٔ 1 نیز چون پیوند وابسته­ساز آمده، مصراع­ها از هم استقلال ندارند و نمی­توان میان آن­ها «=» یا «همان­طورکه» گذاشت. بنابراین بیت اسلوب معادله ندارد.

۲۱. گزینهٔ ۱. در بیت صورت سؤال، سخن از قناعت است و به خود متکی بودن که با بیت گزینهٔ یک قرابت معنایی دارد از این لحاظ که می‌گوید من مانند تاک که قد راست نمی‌کند و بر درختان مجاور می‌افتد، نیستم و سروگونه متکی به خودم و قانع و آزاده. (سرو راست‌قامت است و بار آن  هم مخروط‌های اوست) ص ۲۰ و ۲۱، غزل۷، بیت‌های ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹.

۲۲. گزینهٔ ۳. که مضمونش این است که در سفرها شادم (ص۲۱، غزل۸، بیت۵۱) و با مضمون بیت صورت سؤال تضاد معنایی دارد.

۲۳. گزینهٔ ۲. (ص۲۰،غزل ۶، بیت۳۹) کنایه‌ها در گزینه­های 1 و 3 عبارت است از: در آتش‌بودن نعل(کنایه از بی‌قراری و بی‌صبری)، در نظرواکردنی(کنایه از زمان کوتاهی)، طی شدن بساط(کنایه از تمام‌شدن). اما در گزینهٔ 4 منظور طراحان روشن نیست. شاید «قرارنداشتن شراب‌رسیده درخم» را کنایه گرفته­اند یا «زندان بودن تنگنای جسم» را. اما اولی تمثیل است و دومی تشبیه.

۲۴. گزینهٔ ۲. (ص۲۵، غزل۱۶، بیت ۱۰۵) مضمون بیت مشخص است. شاعر می‌داند که قسمت غم هرکس به قدر دستگاه اوست؛ به همین خاطر دعا می‌کند که جام کوچکتری داشته باشد تا غم کمتری متحمل شود.

۲۵. گزینهٔ ۴. (ص۲۷، غزل ۱۸، بیت ۱۲۲) سه گزینهٔ دیگر سخن از نداشتن بهره‌های این‌جهانی و حسرت است؛ اما در بیت آخر، شاعر می‌گوید که دلیل و راهنما و پیش‌برندهٔ ما، همت پیران است، همانطور که تیر از کمان (کشیده‌شدن آن) قوت می‌گیرد و به پرواز درمی‌آید.

۲۶. گزینهٔ ۱. (ص۱۸، غزل۲، بیت ۱۷) مضمون دو بیت این است که (بیت صورت سؤال و گزینهٔ۱) ما بی‌حاصلان از حقیقت هستی بویی نبردیم و تنها ملبس به ظواهر و صورت‌های ظاهری هستیم.

27. گزینۀ 2. نگاه کنید به درس دوم ادبیات فارسی 3، صفحۀ 8-9

28.گزینۀ 1. گزینۀ 2 چندان ارتباطی به سخن ندارد، گزینۀ 3 دربارۀ تاثیر سخن نیست و گزینۀ چهارم بخشی از داستان است.

29. گزینۀ 3. ابیات در وصف وادی هفتم (فنا) هستند. صفحۀ 125.

30. گزینۀ 3. همۀ گزینه­ها از ظرفیت بالا و عظمت مخلوقات حکایت دارند؛ ولی سومین گزینه برتر است عظمت دل را تا به حدی بالا می­داند که خداوند در آن می­گنجد.

31. گزینۀ 3. در سه گزینۀ دیگر ضمیر «م» نفش مضاف الیه دارد. (به ترتیب مضاف الیه کلمات «جان»، «استخوان» و «دل» است) در گزینۀ سوم  «م» مفعول است.

32. گزینۀ 2. نگاه کنید به درس نوزدهم، صفحۀ 111.

33. گزینۀ 2. در گزینه­های 3 و 4 بالا (تپه)، کار (جنگ) به معنی امروزی به کار نرفته­اند. در گزینه­ی 1 منظور طراحان محترم را به­درستی متوجه نشدیم. شاید منظور آنان «آموزگار» باشد که اینجا به معنی مطلقِ آموزش­دهنده است نه معلم یا «یکی» که به عنوان نشانه­ی نکره به کار رفته است. ترکیب «رنگ و بوی» امروزه در جملاتی مانند «بدون شما خانه رنگ و بویی ندارد.» به معنی رونق به کار می­رود.

34. گزینۀ 3. در گزینۀ نخست، «مدارا با دشمنان» در حکایت شیر و گاو دیده ­نمی­شود. دومین گزینه یعنی : «هر کس نفسی پست دارد، خود را از جایگاه پایین به جایگاه بلند می­رساند.» که نادرست است. گزینۀ چهارم هم یعنی : «هر کس اندیشه ای ضعیف و فکری ارجمند دارد از درجۀ پست به درجۀ عالی می­رسد.» امّا مفهوم گزینۀ سوم این است که : « مرد هنرمند با مروت، هر چند رتبه­ای پایین و دشمنانی بسیار داشته باشد، به خاطر عقل و مروتّش در میان مردم مشخص می­شود.»

35. گزینۀ 1. معنی جمله : « پادشاه چنان در بزرگداشت او افراط کرد که سرکشی­اش سبب غرور او شد.»

36. گزینۀ 1. «عظیم» صفت خداوند است و «به عزّت عظیم» یعنی قسم به عزت و عظمت خداوند.

37. گزینۀ 4.  گزینۀ 1 دوازده، گزینۀ 2 یازده، گزینۀ 3 نه و گزینۀ 4 شش مصوت بلند دارند.

۳۸. گزینهٔ ۲. نوع تشبیه در این گزینه مرکّب به مرکّب است (این نوع تشبیه پیش از این در کتاب آرایه­های ادبی با عنوان «تشبیه مرکّب» معرّفی شده بود که اکنون از کتاب حذف شده است)؛ مجموع «آمیزش من و او» تشبیه شده به مجموع «الفت موج و کنار (ساحل)».

۳۹. گزینهٔ ۴. بیت‌های ۵۵۹ و ۵۶۰:

کمند از رهی بستد و داد خم / بیفگند خوار و نزد ایچ دم

به حلقه درآمد سر کنگره / برآمد ز بن تا به سر یکسره

۴۰. گزینهٔ ۱. این بیت را فردوسی از منظر موبدان و مشاوران زال روایت می‌کند. ایشان با ازدواج زال و رودابه مخالفند، اما ابتدا جرئت نمی‌کنند به‌صراحت مخالفت خود را بیان کنند.

۴۱. گزینهٔ ۳. «آهو» در این گزینه به معنی همان حیوان رمندهٔ معروف است و در سایر گزینه‌ها معنی «عیب و ایراد» می‌دهد.

۴۲. گزینهٔ ۳. (گزینه­ی اعلام­شده: ۴) «پی سپردن» در گزینه‌های ۱، ۲ و ۴ به‌معنی «لگدمال و لگدکوب کردن» (پی‌سپر: لگدمال و لگدکوب) است و در گزینهٔ ۳، معنی «گام نهادن، قدم گذاشتن، راه رفتن» می‌دهد.

[از آنجا که کلید باشگاه نادرست است، معنی هریک از ابیات را برای برطرف‌شدن هر شک و شبهه‌ای به‌دست می‌دهیم:

۱) زر نمی‌خواهم، زیرا خواستار زر، مانند زر نثار (زری که بر سر و در پای بزرگان می‌ریزند)، زیر دست‌وپا «لگدمال» می‌شود.

۲) سرزمین توران بخاطر [حملهٔ] او «لگدکوب» [و نابود] می‌شود. او با سری پر جنگ، به جنگ تو خواهد آمد.

۳) در زمین ناهمواری که کرکس از آن رد نمی‌شود و گور و شکارهای دیگر نیز بر آن «گام نمی‌نهند».

۴) اگر شما بر سر قبر حافظ بگذرید و خاک گور اوزیر پای شما «لگدمال» شود، وی سر از قبر بیرون خواهد آورد تا پای شما را ببوسد.

۴۳. گزینهٔ ۲. معنی درست سایر گزینه‌ها: ۱) زال، پسر سام، هم‌شأن من است؛ ۳) گو (دلاور) داخل شد و نزد پهلوان رفت؛ ۴) دیدن او بهتر است یا شنیدن تعریفش؟

۴۴. گزینهٔ ۱.

۴۵. گزینهٔ ۳. (شرح کریم‌زمانی، ص۱۱۰، بیت ۱۹۴) معنی بیت این است: آن زرگر در خیالاتش، فرمانروایی و عزّت و سالاری می‌پرواند. درحالی‌که عزرائیل به زبان حال و به تحقیر می‌گفت: بشتاب به سوی حرص و آز که به آرزوهای خیال‌انگیزت خواهی رسید! از معنی طنز و کنایهٔ آن مشهود  است.

۴۶. گزینهٔ ۲. معنی بیت صورت سؤال این است که سرسبزی باغ‌ها، در واقع اسرار آن دانه‌هایی‌ست که در دل خاک مدفون شده است. در بیت ۲ هم، همین مضمون را داریم؛ یعنی نهفته‌نگه‌داشتن و پنهان کردن اسرار (مثل در خاک‌ مدفون‌شدن دانه‌ها) باعث حصول زودهنگام‌تر مطلوب خواهدشد.

۴۷. گزینهٔ ۳. معنی بیت به شکل افراطی بیان می‌دارد که ثناگفتن همان ترک ثناست؛ چراکه نشان از وجود‌داشتن و هستی عاشق است که خطاست و عاشق باید در عشق حق فنا شود.

۴۸. گزینهٔ۴. از معنای بیت مشهود است که بیان می‌کند: چه بسا کسانی که بی‌آنکه بر زبانشان ان‌شاءالله جاری شود، جانشان باحقیقت آن قرین است و این اعتقاد را قلباً دارد و نه فقط لساناً.

۴۹. گزینهٔ ۲. بقیهٔ گزینه‌ها به این ترتیب در خود متن آورده شده است: گزینه۴، ۱،۳. درواقع بیت گزینهٔ ۴ وضعیتی را شرح می‌دهد و دوبیت بعد دو وضعیت مشابه(دو تمثیل)، برای فهم بهتر ترسیم می‌شود. مولانا حکایت می‌کند که شاه تا کنیزک را خرید و به وصالش رسید، کنیز بیمار شد؛ مانند شخصی که خری داشت؛ اما پالان نداشت تا پالان تهیه کرد، گرگ آمد و خرش را صید کرد و با خود برد.
۵۰. گزینهٔ ۳. در هر دو بیت (گزینهٔ۳ و بیت صورت سؤال) این مفهوم آمده است که جواب عمل امری قطعی است و برای این مفهوم ۲ تمثیل آورده است.

51. گزینهٔ 4. سؤال گویا نیست. منظور دو مصدر «رهیدن» و «رستن» است که بن مضارع هر دو «ره» است.

52. گزینهٔ 2. واج‌ها: /ء/ /ای/ /ر/ /آ/ /ن/ /ای/ /م/ /ای/ /ه/ /-َ/ /ن/ /پ/ /-َ/ /ر/ /-َ/ /س/ /ت/ /ء/ /-َ/ /س/ /ت/ /و/ /-َ/ /ء/ /ای/ /ن/ /ب/ /ر/ /آ/ /ی/ /-ِ/ /م/ /آ/ /ء/ /-ِ/ /ف/ /ت/ /-ِ/ /خ/ /آ/ /ر/ /ء/ /-َ/ /س/ /ت/

تکواژها: ایران، ی، میهن، پرست، است، ø، و، این، برایِ، ما، افتخار، است، ø

واژه‌ها: ایرانی، میهن‌پرست، است، و، این، برایِ، ما، افتخار، است

53. گزینهٔ 3. سه فعل گذرا به مفعول و متمم در این گزینه هست: گرفتن، ربودن، گفتن. در هرکدام گزینه‌های دیگر دو فعل هست: بخشیدن و آلودن، گنجانیدن و فروختن، چسباندن و دادن. (در گزینهٔ ۲، فعل «دیدن» می‌تواند ۳جزئی و یا ۴ جزئی باشد، امّا در قیاس با گزینهٔ ۳، باید همان گزینه را که قطعاً چهارجزئی‌های بیشتری دارد، انتخاب کنیم)

54. گزینهٔ 2. امام‌زاده شاخص است. توجه کنید که شاخص نقش‌نمای اضافه نمی‌گیرد.

55. گزینهٔ 2. پخت و پز و زد و بند.

56. گزینهٔ 4. در این گزینه تنها مسارعت غلط نوشته شده. در هرکدام از سایر گزینه‌ها دو واژه غلط نوشته شده است: برائت و انتساب، زعارت و مکاوحت، قالب و غضبان.

57. گزینهٔ 2. گرفتار و کردار معنی مفعولی دارند. گرچه مطابق کتاب درسی صفت مفعولی تنها از بن ماضی+ه ساخته می‌شود.

58. گزینهٔ 3. در سایر گزینه‌ها زبانه (زبان+ه)، دندانه د دهانه ساختار ذکرشده را ندارند.

59. گزینهٔ 1. در این گزینه «را»ی فک اضافه داریم (فرزندانِ او). در سایر گزینه‌ها را حرف اضافه است (به موسی، برای ما، برای تن بی‌سرت).

60. گزینهٔ 3. «مندی» یک وند نیست. صورت صحیح چنین است: دانشمند+ی، دانش+مند...

توجه کنید که گزینهٔ 2 به دو صورت قابل توضیح است و هر دو صحیح‌اند. صورت دیگر این است: نا+شنوایی، شنوا+ی...

61.گزینۀ 3 . صفحۀ 71 تاریخ ادبیات 2.

62. گزینۀ 2.  پاسخ این سوال در پاورقی صفحۀ 93 کتاب آمده است.

63. گزینۀ 4. صفحۀ 78.

64. گزینۀ 1. در کتاب تاریخ ادبیات 2، شعر افسانه بشارت­دهندۀ شعر نیمایی خوانده شده­است (ص 134) و در صفحۀ 137 آمده است: «اگر سال 1316 را سال حرکت شعر فارسی به سوی مرحلۀ تازه­ای بدانیم به خطا نرفته­ایم. ققنوس همان شکل و بیان کاملاً تازۀ شعر فارسی است که هم از قید تساوی و قافیۀسنتی آزاد است و هم تخیّل و شکل ارائۀ آن با ان چه در شعر گذشتۀ فارسی بود به کلّی تفاوت دارد. »

65. گزینۀ 4. صفحۀ 144-145

۶۶. گزینهٔ ۳. [البته معنی گزینه‌های ۱ و ۴ نیز دقیق نیست، امّا از آنجا که معنای داده‌شده برای گزینهٔ ۳ متضاد معنای صحیح آن است، باید گزینهٔ ۳ را انتخاب می‌کردید.]

معنی درست: ... که جلوی عقل را «بگیرد».

۶۷. گزینه‌های ۲ و ۳. (گزینه­ی اعلام­شده: 2) در گزینهٔ ۲، «به‌دالّتِ ...» یعنی: «به‌وسیلهٔ ...»؛ در گزینهٔ ۳ نیز «استبطاء» یعنی: «درنگی شمردن، دیر یافتن کسی را، کسی را در کار و در رفتن کند و بطیء یافتن و از او تعجیل و شتاب طلب کردن» (عیناً نقل از: کلیله و دمنه، چاپ مینوی، ص۲۷۱، حاشیهٔ سطر ۷)

۶۸. گزینهٔ ۴. معنی درست «توقّی»: خود را محفوظ داشتن، احتراز، تحرّز، تصوّن.

۶۹. گزینهٔ ۳. کلیله و دمنه، چاپ مینوی، صفحهٔ ۲۷۲، سطرهای ۱ـ۴.

برای پاسخ‌دادن باید ردّ گزینه می‌کردید: گام۱. «حق‌گذاری» املای نادرست دارد، پس گزینهٔ ۳ حذف می‌شود؛ گام۲. (فرض می‌کنیم تفاوتی بین «کریه و مکروه» یا «نقص و منقصت» نیست و لزومی هم ندارد که چون «محاسن» را جمع آورده، «مناقب» (جمع) را بر «منقبت» (مفرد) ترجیح دهیم) جمال و آینه «باطل» نمی‌شوند، «ناقص» می‌شوند (به‌ویژه که پس از آن گفته است: «معیوب») پس گزینهٔ ۴ حذف می‌شود؛ گام۳. پس از «پیمان‌بستن» (معاهدت) باید با دوستان یکرنگ شد، نه پس از «دشمنی» (مخاصمت) پس گزینهٔ ۱ هم حذف می‌شود.

۷۰. گزینهٔ ۱. معنی درست «ناهار بشکنی»: «رفع گرسنگی کنی»

۷۱. گزینهٔ ۴. بوم و راسو ساده‌لوح نیستند، بلکه نقشهٔ موش بسیار هوشمندانه است و آنها را فریب می‌دهد.

 72. گزینهٔ 3. (گزینه­ی اعلام شده: 4) نادرستی­های معنی عبارات را بررسی می کنیم: در گزینۀ یک، «بر عامل ... رفع کنند» یعنی « از مأمور خراج شکایت کنند» و «شکایت به حاکم» نادرست است.

گزینۀ 3 بیشترین اشتباه را دارد. هر دو لقب «خداوند» و «خواجۀ بزرگ» برای «خواجه احمد حسن میمندی» وزیر آمده است. جای درست علامتهای سجاوندی در جمله این چنین است:

خداوند، خواجۀ بزرگ، ولایت ما را در حمایت و حیاطت خود نگه­داشت.

جمله از زبان مردم لمغان است و به این معنی: «وزیر بزرگ، ولایت ما را در حمایت و محافظت خود حفظ کرد.»

در گزینهٔ ۴، زخم هزار «سوراخ» در برابر زخم هزار «چشمه» نادرست نیست. به لغتنامهٔ دهخدا مراجعه می‌کنیم >> کفگیرک: دمل دردناک ... موقعی که این دمل به خارج سرباز می کند «از چندنقطهٔ پوست به بیرون راه می‌یابد»، ریش هزارچشمه. بنابراین، ریش هزارچشمه، زخمی‌ست با سوراخ‌های فراوان، برای خروج چرک است (= هزارسوراخ).

73. گزینه­های 1 و3. (گزینهٔ اعلام­شده: 3) در گزینۀ 1، « ایشان خود بی­خاک مراغه کردندی» کنایه است و به معنای « بی­بهانه منظور خود را انجام می دادند، تا چه رسد به این که بهانه ای باشد» ( نقل از پاورقی چهارمقاله) و حتی اگر برگردان واژه به واژه را هم در نظر بگیریم یعنی : آنها بدون خاک هم در خاک می غلتیدند. «در خاک می غلتیدند» تنها برگردان فعل «مراغه کردندی» است و با توجه به این که در سه گزینۀ دیگر تمام جمله معنا شده نه فقط بخشی از آن، معنی این گزینه غلط است.

در گزینۀ سوم «منطمس» یعنی «محو شونده»، نه «ناقص».

74. گزینه­های 2 و 4. (گزینۀ اعلام­شده: 4) در گزینۀ دوم، «به خصمی یک جو جاودانه در دوزخ بماند» یعنی اگر گناهی به اندازۀ یک جو هم انجام داده باشد، آن گناه دشمنش می شود و او را جاودانه در دوزخ نگاه می­دارد. 

در گزینۀ چهارم، «سرو غاتفر بدو بنده نوشتی» یعنی : «سرو غاتفر خود را بندۀ او می دانست» (دقیق­تر: در نامه ای که به اومی نوشت خود را بندۀ او خطاب می­کرد)

75. گزینۀ 2. مامون در مواجهه با پردۀ بسیار زیبا و فاخری که بر در سرای عروس آویخته بودند، این جمله را می گوید.

۷۶. گزینهٔ ۴. «گفت کابین را کنون ای ناتمام/ خوک‌رانی کن مرا سالی مدام» منطق‌الطیر به تصحیح صادق گوهرین، ص۷۹، بیت ۱۴۱۸.

۷۷. گزینهٔ۱. با توجه به کل داستان و توجه خاص به این ابیات ۱۱۹۶ـ۱۲۰۴ در ص ۶۸.

۷۸. گزینهٔ ۲. در این بیت معشوق حتی از آفتاب هم برتر و زیباتر دانسته شده است(تشبیه مرجّح)

۷۹. گزینهٔ 3. دهخدا در متن از ببری خان به عنوان عملهٔ خلوت یاد کرده بود. ببری خان حیوان دست­آموز ناصرالدین شاه بود. همچنین تعریض­هایی به رجال دولتی داشت. از کنایه زدن به بعضی از زنان نیز فروگذار نکرده بود. بنابراین پاسخ صحیح گزینه­ی سوم است. توجه کنید که عمله جمع عامل است و عمله­ی خلوت یعنی کارکنان خلوت پادشاه.

۸۰. گزینهٔ 2. سر نیفتادن کنایه از متوجه نشدن و سردر نیاوردن است.

۸۱. گزینهٔ 1. این جمله کنایه است از آگاه بودن به امری و سکوت اختیار کردن. در جمله ی دهخدا هم به همین معنی اشاره شده است. شاید در نگاه اول گزینه­ی چهارم هم درست به نظر برسد اما جمله ی دهخدا به معنی سکوت اختیار کردن است نه انکار کردن.

۸۲. گزینهٔ 3. دگنک به معنی چماق است.

۸۳. گزینهٔ 2. سایر گزینه­ها به یک مفهوم مشترک اشاره دارند: به من چه ربطی دارد؟ برای چه خودم را درگیر کنم؟ گزینهٔ دوم معنای کنایی ندارد و با سایر گزینه­ها متفاوت است.

۸۴. گزینهٔ ۲. بیت صورت سؤال در وصف بهار و شاداب شدن طبیعت است. گزینهٔ ۲ نیز چنین مضمونی دارد؛ امّا گزینه‌های دیگر: ۱) توصیف خزان؛ ۳) توصیف زمستان (رزمه: بقچه. بزّاز: پارچه‌فروش. ندّاف: پنبه‌زن. مفهوم بیت: بهار رنگارنگ رفت و زمستان سپیدرنگ آمد)؛ ۴) توصیف آب‌شدن برف (کاغذ تر و تازهٔ سفید) با تابش خورشید.

۸۵. گزینهٔ ۱. معنی بیت: چه بسیار دلهایی که ابتدا مانند سنگ و سندان [سخت] بودند، اما پس از آن، [رودکی] با شعر، مانند ابریشم [نرم و لطیف] کردشان.

۸۶. گزینهٔ ۴. بیت صورت سؤال و گزینه‌های ۱، ۲ و ۳، همگی دربارهٔ خود رودکی‌اند (که در جوانی شاد و دارا و زیبا بوده و در پیری اوضاعش نابسامان شده)، ولی گزینهٔ ۴ وصف زمانه است که هم خوبی‌ها را به بدی‌ها دگرگون می‌کند و هم برعکس.

۸۷. گزینهٔ ۴. معنی بیت: ظاهر زیبا و زیبایی ظاهری کعبهٔ خاکی مورد نظر و سبب اشتیاق ما در هنگام زیارت نیست، ما به زیبایی‌ای بزرگ‌تر می‌اندیشیم، آن معشوق [بسیاربسیار زیبای ما] کجاست؟

۸۸. گزینهٔ ۲. بیت­های پیش و پس همه عاشقانه­اند. اما این بیت کمی ابهام دارد و می­توان آن را به روزگار برگرداند. یعنی آن کسی که روز را به شب رساند و لاله را پرپر کرد، و دهان سوسن را (که نماد زبان­آوری است) پر از خاک کرد. (می­تواند کنایه از خفقان باشد)

۸۹. گزینهٔ ۳. معنی بیت: وقتی‌که این باد داغ کشنده می‌وزد و به جوانه می‌پیچد و آن را نابود می‌کند و حتی درخت‌های  کهن را از ریشه می‌سوزاند، دیگر گل چه جایی دارد؟!

بنابراین، مفهوم «ناامیدی، شکست، دلتنگی، بی‌نشاطی» در آن دیده می‌شود. معنای اصلی طاقت، تاب و توان است. بی­طاقتی را به این معنی می­توان در بیت دید. (درخت و گل هیچیک تاب مقاوت در برابر سموم ندارند.) هرچند بی­طاقتی در عطف با ناشکیبایی این مفهوم را چندان به ذهن نمی­آورد. ظاهراً منظور طراحان محترم آن است که در این گزینه یکی از دو صفت مطرح­شده دور است و در گزینه­­ی 3 هر دو.

۹۰. گزینهٔ ۱. معنی بیت: بسیار شگفت است که این‌همه بلا و مصیبت به جان ما (عاشقان تو) ریخت، امّا عشق تو در دلمان کم نشد.

بنابراین، مفهوم بیت، «وفاداری عاشق به معشوق در هر شرایطی» است.

91. گزینۀ2. ضمیرِ کم (صیغۀ9، مخاطبین) باید با فعلی از همان صیغه (تقدرون) مطابقت کند.

92. گزینۀ4. سایرِ گزینه­ها بدین ترتیب تصحیح می­شود: 1: ألم یجدْک یتیماً فآوی (پس از حرفِ جحدِ «لم» فعلِ مضارع باید مجزوم گردد). 2: فأخذوا یسلبون المسافرین (مسافرین مفعولٌ­به است و اسمِ جمعِ مذکر سالم در حالتِ نصب با «یاء» می­آید). 3: احال الخلیفهٔ دعویً/الدعوی الی القاضی (اسمِ مقصور [=دعوی] اگر نکره باشد، در تمامیِ حالات تنوینِ فتح می­گیرد و در حالتِ معرفه است که حرکتی ندارد).

93. گزینۀ2. ضمیرِ «هو» برایِ تأکید آمده است.

94. گزینۀ4. سایرِ گزینه­ها بدین ترتیب تصحیح می­شود: 1: لیس العالمُ الاّ بحراً (خبرِ لیس منصوب است و مستثنی مفرّغ است). 2: کانتِ السیارهٔ تقترب منا (اسمِ کانِ مرفوع است). 3: المسلمُ یدعو الله (فعلِ ناقصِ واوی در صیغۀ 1 اعلالِ به اسکان دارد: دعا – یدعو)

95. گزینۀ2. تنصرُ جملۀ فعلیه­ای است که در توضیحِ ضمیرِ «ها» (=اسمِ معرفه) آمده است.

96. گزینۀ1. با خواندنِ متن نتیجه می­گیریم که «بیش از صد سال پیش، دستگاهِ تلفنی وجود نمی­داشت».

97. گزینۀ1. پس از حرفِ تعریفِ the باید یک اسم بیاید، پس گزینه­هایِ 2 و 3 چون صفت اند، حذف می­شوند. و از راهِ معنی در می­یابیم که پاسخِ درست گزینۀ 1 (depth=عمق) است. معنایِ عبارت، پس از پُر کردنِ جایِ خالی چنین است: عمقِ دریاچه چنان زیاد بود که نتوانستیم انتهایش را ببینیم.

98. گزینۀ3.poetry   didactic به معنایِ شعرِ تعلیمی است. معنایِ گزینه­ها: 1: سرخوش کردن؛ 2: خطابه پرداختن؛ 3: درس دادن یا اندرز گفتن؛ 4: برانگیختن، تشویق کردن؛ پرسیده است: «نخستین هدفِ شعرِ تعلیمی چیست»؟ پاسخ گزینۀ 3 خواهد بود.

99. گزینۀ3. در متنِ پرسش آمده است: «برایِ داوری دربارۀ یک شعر، هم­چون هر اثرِ هنریِ دیگر، لازم است سه سؤالِ اصلی را بپرسیم....» تفصیلِ مطلب در منبع آمده است ولی بر پایۀ منطق نیز می­توان دانست که «چه قدر این شعر ساده است»؟ سؤالِ اصلی و اساسی برایِ نقدِ یک شعر نیست. سه پرسشِ دیگر همه دربارۀ هدفِ شعر است.

100. گزینۀ 4. در منبع آمده است که شعر را برایِ کسی از نزدیکانِ خود (هم­خانه، دوست و...) به صدایِ بلند بخوانید. ولی گزینۀ4 تنها خواندنِ شعر را توصیه می­کند.

۹۲/۰۲/۱۸
المپیاد ادبی

نظرات (۱۲۷)

بسیار سپاسگزارم 
خسته نباشید
 
فقط یک سوال داشتم اینکه برای اعتراض چه میشود کرد؟

********یه کم کامنت قبلیمو موبانه تر کردم لطفاً اونو پاک کنید که برام دردسر نشه!******* این ورژن جدید!!:
ممنون ولی شما که فقط پاسخ های باشگاه رو تایید کردید. این مشکل ماست که فکر کردیم مثلاً در سوال 66، طراح هدف به این "کودکانگی"  نداشته و احتمالا "نگیرد" اشتباه املایی بوده و با این حساب نباید این گزینه رو جواب داد و 4 جوابه؟ این جواب -که شما میگید درسته-، جوابیه که یه بچه ی شیش هفت ساله به این سوال میده نه دانش آموزی که انقدر برای المپیاد کار کرده. دقیقاً همین نظر رو درباره ی سوال "مگه سرم درد نمیکنه" دارم! اگر قرار باشه سوالای اینطوری داده بشن که...

میان از منطق الطیر سنایی سوال میدن که نهاد ِ کدوم پرنده نیست، بعد اصلاً نهاد یه گزینه رو "مصدر" میدن! 
اگر قرار باشه شما هم فقط در حد یکی دوتا سوال اونم در این حد اعتراض داشته باشید پس کی میخواد بگه کمیته‌ی محترم این سوالات ضعیف و "بد" چی هستن!؟ 
-----------------------------------------
پ.ن: در ضمن جواب سوال 38 رو  دو بار نوشتید.


پاسخ:
ما با شما موافقیم. اما در نظر بگیرید که اعتراض ما باید کاملا مبنای علمی داشته باشد و بتوان ۱۰۰٪ از آن دفاع کرد، درنتیجه فقط به مشکلاتی پرداخته‌ایم که دیگر جای توجیه نداشته باشد، وگرنه ما نیز با شما همداستانیم که بسیاری از پرسش‌ها در حد المپیاد نیست.
۱۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۰۸:۲۵ گستاخ کابلخور (ربطی به زابلخور نداره)
آفرین! مرحبا! باریک الله! احسنت!
مخصوصا پرسش 42. چون بقیه ای که اعلام کردین غلطه یا دوتا پاسخ درست داره واضح بودن تقریبا!
اما، پرسش 83: به نظرم باشگاه تو این پرسش غلط تایپی داشته و جای "مگه سرم درد میکنه؟" نوشته "درد نمیکنه" و حالا میخواد توجیهش کنه که چون اصلا کنایه نیست، نادرسته. به نظر من با توجه به این نکته گزینه ی درست "مگه خرم به گل خوابیده است؟" چون خر به گل خوابیدن کنایه از گرفتاری داشتنه و ربطی نداره. اون دو گزینه ی دیگه و گزینه ی دو با توجه به غلط تایپی، همگی با "مگه مرض دارم؟" متناسبن.
پاسخ:
سپاسگزاریم از دلگرمیتان :-)
اثبات مدعای شما وقتی ممکن بود که کلید باشگاه، گزینهٔ دیگری را به‌جز گزینهٔ ۲ نشان می‌داد.

در سؤال بیست، گزینۀ 4 هم اسلوب معادله نداره. بگمانم غلط تایپی از سؤاله!

 

واقعاً ممنون بابت پاسخ تشریحی. واقعاً.

 

+ با پاسخ‌نامۀ شما که تصحیح می‌کنم، 8% به درصدم اضافه می‌شه.

 

++ راستی اعتراض چه؟

با تشکر بابت زحمات.

1) سوال 22: در بیت مورد سوال، گرانسگی یعنی وقار. منظور بیت این است که حتی اگر تیغ (شمشیر) هم بالای سرم باشد [همانطور که تیغ (قله) در بالای کوه است] {آرایه ایهام استخدام} باز هم به علت وقار و متانت خود از جای خود تکان نمی خورم. (گرانسنگی در لغت نامه دهخدا: سنگینی . وقار داشتن . آهستگی . متانت . بردباری ) 
با این اوصاف، به نظر می رسد گزینه 1 تضاد معنایی بسیار بیشتری با بیت مورد نظر داشته باشد. ( رهین: گروی، گرو کرده.) چون بیت می گوید من اسیر وحشت خود هستم، یعنی گرفتار ترس و وحشت هستم.  
در حالی بیت گزینه 3 تضاد چندانی با بیت مذکور ندارد.

2) سوال 19: به نظرم گزینه 1 بسیار اشتباه تر معنی شده است. معنی بیت: کوه برف خود را ( که مانند کافور بود) به سیفور (بافته ٔ ابریشمی بسیارلطیف)  تبدیل کرد و با این کار زمین را شادی روان داد (یعنی باعث جاری شدن آب روی زمین گشت.) [توجه به این که گفته زمین را و نه خود را، پس خود کوه نیست که شادی روان پیدا کرده] { همچنین شادی روان به رویش گل و گیاه اشاره ندارد بلکه منظور جاری شدن آب است. ( توجه به روان(ایهام: 1- روح و روان 2- جاری و روان))}
به نظرم معنی این گزینه بسیار اشتباه تر از اختلاف میان وصف کردن و سخن گفتن در توحید است. چون هم معنی ناقص است، هم نهاد مصراع 2 به نادرستی ذکر شده و هم معنی مصراع 2 تغییر یافته.

3) سوال 36: گزینه 1: همچنین صحبت هم اشتباه معنی شده. 
گزینه 4: این گزینه هم به نظرم غلط است. زیرا مجانبت به معنای گوشه گیری و "کنج عزلت برگزیدن" است نه دوری از کسی و منظور عبارت اصلا این نیست که تو هم از او (سعدی) دوری کن.

4) سوال 42: گزینه 1: پی سپر می تواند به معنای زودگذر و میرا و فناپذیر هم باشد. 
گزینه 2: بیشتر معنای نابود می دهد.
گزینه 3: این جا به معنای گذر کردن است که درست اشاره کرده اید.
گزینه 4: اینجا با توجه به فضای شعر و بیت، "لگدمال شدن" خاک زیر پای معشوق کاملا با لگدمال شدن توران ( یه معنای نابودی) و زیر پا له شدن ( یا زودگذر بودن) زر نثار متفاوت است. اینجا منظور این است که اگر خاک او با گذر پای شما آراسته شود. به طورکلی اگر از خاک او گذر کنی. 
با این توضیحات، به نظرم این پرسش به کلی غلط است. 
پاسخ:
۱. ما نیز موافقیم که بیت ۱ نیز با بیت سؤال تضاد دارد، اما از آنجا که در گزینهٔ ۱ صحیت از سیر معنوی است ولی در گزینهٔ ۳ و صورت سؤال صحبت از حرکت و سکون مادی و عادی است، به‌نظرمان نمی‌توان اعتراض محکمی به کلید باشگاه داشت.
۲. سیفور در این بیت استعاره از گل و گیاه است. نظیر این استعاره در ادبیات فارسی بسیار سابقه دارد.
۳. مجانبت: از چیزی دور شدن و از کاری یکسو شدن (لغتنامهٔ دهخدا)
۴. پی‌سپر در هیچ لغتنامه‌ای به معنی «زودگذر» و «آراسته» ضبط نشده و ریشه‌شناسی واژه نیز چنین معنایی را تأیید نمی‌کند. [لغتنامهٔ دهخدا >> پی سپر: ۱. رونده، سالک؛ ۲. به‌پای سپرنده، پایمال کننده؛ ۳. لگدکوب، پایمال، لگدمال] در معنی گزینه‌های ۲ و ۳ نیز ما این تفاوت را رعایت کردیم و به‌ترتیب لگدکوب و لگدمال آورده‌ایم تا تفاوت مد نظر شما حفظ شود. شدت پایمالی فرق می‌کند، اما این لغت در هردوجا به معنی پایمال است.
*****2) [ توجه به این که گفته شادروان را، و نه خود را، پس خود کوه نیست که شادی روان پیدا کرده]
ممنون...اما یه راهنمایی بکنید الان چجوری درصد بگیرم ؟!؟!
اونایی که دوتا گزینه میشه من مثه باشگاه زدم...اونا رو حذف حساب کنم یا درست ؟!
راجع به سوال22 با نظر آقا omid موافقم.....و همچنین سوال 88 این عبارت هایی که آورده و خفقان رو نشون میده ، دلیل خفقان چیه ؟!؟!؟!؟ منظورش معشوقه دیگه...نه زمانه
و هم چنین سوال 9....گزینه 3 رو اگه میشه با دلیل رد کنید
پاسخ:
درصد را با همان کلید اعلامی باشگاه بگیرید!
به Omid
شادروان به معنی فرش گستردس==> shadorvan
اینجوری نخونش = shadravan

ممنون ولی اینو میدونم. 

کماکان حرف من صادقه. 

این زمینه و نه کوه که به واسطه آب شدن برف کوه و جاری شدن آب، شاداب شده. نکنه اینه که تو بیت اصلا منظور گل و گیاه نیست بلکه منظور جاری شدن آب حاصل از برفه. 

سوال 88) اینم درست میگه ذوستمون. منظور هیچ کدوم از گزینه ها نیست. 
پاسخ:
برای خواندن پاسخ ایرادهایتان به نظر قبلی خود مراجعه کنید.
ممنون :)
راجع به همون سوال 19 : سیفور استعاره از گل و گیاهه ها ( از نظر من)
من اینجوری معنی کردم که : کوه ،اون پوشش کافورشو ( برف رو) به بافته ی ابریشمی (گل و گیاه) تبدیل کرده ....یعنی کوه از برف خالی شده و به جاش گل و گیاه روی کوه روییده
پاسخ:
بله.
شعر هوشنگ ابتهاج ازاین جهت خفقان رو نشون می ده که این آدم پس از مدتی به سرودن غزل اجتماعی رو میارد و در واقع این بیت منظور ظلم و ستم دوران شاعر و سوسن ازاد رو میتوان مبارزان تعبیر کرد.
این برداشتم می شه. راست می گی. 

ممنون. 

ولی بازم مصراع 2 رو نگفتی. بازم به جاری شدن رود اشاره شده تو مصراع 2. تو فقط مصراع 1 رو معنی کردی. ولی درست می گی. 
پاسخ:
به‌هرحال، معنی نوشته شده در گزینهٔ ۱ درست نیست، هرچند کامل هم نیست.
:) خواهش
به شقایق....
من خیلی تحقیق کردم....نظر خودم نیس ، از دکترای ادبیات و مدال طلاهای سالای پیش پرسیدم....
اگه به تاریخ شعر نگاه کنیم میبینیم که در اردیبهشت ماه 1350 سروده شده
در صورتی که اشعار سیاه و مبارزانه با حکومت پهلوی در بهمن ماه 1350 اوج گرفت ، پس این شعر امکان نداره  که درمورد زمانه و خفقان جامعه باشه
تازه ، مگه میشه در بیت دوی این شعر بسیار عاشقانه ، یکدفعه از ظلم و ستم زمانه صحبت شه ؟!؟! اگه اینجوریه چرا در بیت های بعدی رنگی از این موضوع دیده نمیشه ؟!؟!
من از سایت المپیاد ادبی هم خواهشمندم دقت کنند....زیرا در مجموعه نکاتی که خودشون برای ما گذاشتن ، دقیقا همین بیت رو توضیح دادند و گفتند که در مورد معشوقه

با عرض سلام و یک دنیا تشکر
من سوالایی رو که شما با پاسخ باشگاه موافق نبودین و حذف کردم که اینجوری رسیدم به 81٪ . حالا به نظرتون باشگاه واقعا این سوالا رو حذف می کنه یا....    من هنوز سر حرفم هستم که شروع شعر نیمایی با افسانس حتی تو ادبیات 2 هم نوشته.  راستی در مورد سوال 88 معلممون به ما گفت نهاد معشوقه ما هم گزینه 1 رو زدیم بعدم اینکه چرا بیتی رو میدن که ابهام دارن؟‌اه.
توروخدا جواب بدین ما تکلیفمون معلوم بشه. مرسی
پاسخ:
خواهش :)
واکنش باشگاه را نمی‌دانیم، اما ما نهایت تلاش خود را برای احقاق حق داوطلبان عزیز خواهیم کرد (این به کمیتهٔ محترم بستگی دارد که مثل مرحلهٔ اول اعتراض‌ها را نپذیرد، یا این‌بار بپذیرد!)
ما نیز همگی بر سر اینکه منظور معشوق است یا حکومت طاغوت، یا زمانه به نتیجهٔ یکسانی نرسیدیم! بله، ای‌کاش بیتهای مبهم را نمی‌دادند.
راستش من هم با استناد به یک مقاله گفتم، لینکشو گذاشتم (امیدوارم باز بشه) صفحه 34 این مطلب نوشته شده.
pdf
۱۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۲:۴۷ امیرمحمد مرادی

با سلام

از بابت پاسخ نامه تشریحی ممنونم.

سوال 9 : گزینه ی 1 با توجه به بیت 2 کاملا درسته ( در کلاس های المپیاد گفته شد ) ولی گزینه ی 3 نیز با توجه به بیت 1 کاملا درسته...

سوال گفته با توجه به 2 بیت : اگه از گزینه ی 1 و 2 مفهوم کلی براورد کنیم گزینه 3 نیز درسته

پاسخ:
ما نیز موافقیم. پاسخنامه را نیز دوباره ببینید، پاسخ سؤال ۹ را اصلاح کرده‌ایم.
سلام.ممنون که پاسخ ها رو گذاشتید...
ولی من پاسخنامه شما هم غلطه..چونکه(البته من همه غلط عا رو نوشتم..)
سوال 17:هر 4 گزینه نام پرنده است.گزینه دو هم  ناز:نام پرنده کوچک خوش آواز و سریچه هم که معلومه..
20:گزینه 4 هم اسلوب نداره.چون مصرع دوم  پرسشیه!!
22:من صد در صد از یه منبع موثق (معلمم) به شما میگم که میشه گزینه 1
33:اولا رنگ وبوی به معنی آبرو است و دوما زاولستان هم ما به کار نمیبریم.!!میگیم زابلستان!!!!!
38:وقتی میگه که کدام متفاوته یعنی سه تاش مثل همه.ولی گزینه یک:اسنادی  است,گزینه دو مرکب,گزینه سه وچهار هم ادات تشبیه داره.پس دو تاگزینه مثل هم و گزینه یک و دو با بقیه تفاوت دارد.پس این سوال کلا غلطه!!!
47:من فکر میکنم دو تاگزینه درسته.هم 1 و هم 3
53:این سوال گزینه دو میشه چون دیدن هم چهارجزئی است.مثلا من او را برای این کار مناسب دیدم.هم گزینه 2و هم 3 سه تا چهار جزئی داره...
60:تجزیه واژه دو سا است که از کتاب زبان فارسی حذف شده.این نشون دهنده اینه که طراح سوال حتی مدرس هم نبوده.!!!!!!
66:گزینه 4بطر به معنی غرور و سادی بیش از حد است نه سرکش....
72:این سوال هم نشون میده که حتی طراح سوال یه بار هم این چهار مقاله رو باز هم نکرده!!!!!
83:خیلی سوال احمقانه ای دادن
88:معلم محترم و با سواد بنده گفتن گزینه 1 درسته و این بیت معنیش یعنی یار با کمال خودش همه چیز رو بی اعتبار کرده.....من هم گزینه 1 زدم

و مهم تر از همه چیز سوال هاشون غیر استاندارد و زمانشان استاندارد--->در نتیجه وقت کم آوردیم.
خیلی بده که با آینده ما بازی میکنن  :(:(:(:(:(:(

پاسخ:
سلام. خواهش.
۱۷) نهاد گزینهٔ ۲: «نازیدن» (مصدر) نهاد است.
۲۰) پرسش انکاری: پیش این سیلاب دیوار به‌جا نمی‌ماند = جشم خاکی مانع عمر سبکرفتار نیست.
۲۲) ما نیز با تضاد گزینهٔ ۱ موافقیم. امّا گزینهٔ ۱ به سیر معنوی اشاره دارد و گزینهٔ ۳ به سفر مادی. صورت سؤال نیز سکون مادی را می‌گوید.
۳۳) از کدام منبع این معنی را نقل می‌کنید؟ درضمن، صورت سؤال تغییر معنایی را خواسته، نه تغییر صوری را.
۳۸) سه تاش ساده و یکیش مرکبه. این هم تفاوت و فرق است. نه؟
۴۷) گزینهٔ ۱ اشاره به مستی دارد، معنی «فناء فی الله» را از کجا آورده‌اید؟
۵۳) حق با شماست، ولی با وجود گزینهٔ ۳، ای‌کاش سر امتحان زیاد پیچیده فکر نمی‌کردید و دیدن را در معنی ساده و اولیه‌اش می‌گرفتید.
۶۰) مطلبتان را درست نفهمیدم!!! کدام گزینه را می‌گویید؟ "دو سا" یعنی چه؟؟
۶۶) گفته‌ایم که تمام گزینه‌ها ایراد دارند، ولی برای گزینهٔ ۳ معنایی کاملاً متضاد نوشته‌اند!
۷۲) بله.
۸۳) ممنون از تحلیل‌های دقیق و لحن مؤدبانه‌تان!
۸۸) برخی از ما (اعضای وبگاه) نیز با معلم شما موافقیم.
۱۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۳:۱۸ امیرمحمد به المپیادی
با نظر المپیادی در مورد سوال های22 و 47 موافقم

سپاس فراوان! :)
راهنمایی میکنید که چطور باید اعتراض کرد؟ (اصلا فایده داره اعتراض کردن؟!)
پاسخ سوال هفت ، گزینه ی سه اعلام شده ، نه گزینه ی یک.
پاسخ:
ممنون. اصلاح شد.
در سوال 57 مرداد معنی مفعولی دارد ، نه کردار .
پاسخ:
مفعول «مردن» کیست؟ فاعل آن کیست؟

72. گزینه­های 3 و 4. (گزینه­ی اعلام شده: 4)

گزینۀ 3 بیشترین اشتباه را دارد. هر دو لقب «خداوند» و «خواجۀ بزرگ» برای «خواجه احمد حسن میمندی» وزیر آمده است. جای درست علامتهای سجاوندی در جمله این چنین است:

خداوند خواجۀ بزرگ، ولایت ما را در حمایت و حیاطت خود نگه­داشت.

جمله از زبان مردم لمغان است و به این معنی: «وزیر بزرگ، ولایت ما را در حمایت و محافظت خود حفظ کرد.»

گزینۀ 4 اشتباه واضحی ندارد.


گزینه ی 3 کاملا درست است. فقط بهتر بود بعد از "حاکم بزرگ" هم ویرگول می گذاشت.در صورتی که جمله درست خوانده شود، صحیح خواهد بود. اما در گزینه ی چهار گفته شده : به جا آوردن مالیات "شفا بخش" است . در صورتی که چنین معنی ای از متن برداشت نمی شود.(کلید صحیح است)


پاسخ:
اولاً: مگر در زبان فارسی معیار امروزی، «خداوند» را به معنی «ارباب، بزرگ، صاحب» به‌کار می‌بریم؟؟
ثانیا: داروی اوست = آن را شفا می‌دهد = شفابخش است.
اگه یه تحقیق کوچولو بکنین می بینین که معمولا برای اینکه اشعار اعتراضی و انتقادی دچار سانسور نشن شاعران تاریخ قبل تر رو میزدن...مثلا طرف شعر رو سال 52 گفته تاریخ میزنه 45....انجوری اشعار نمادین کمتر مورد شک  قرار می گیرن
بچه ها نمیخواید ب باشگاه اعتراض کنیم ؟؟؟ برای سوالایی ک دو جواب دارن یا جوابشون غلطه ؟
توروخدا زودتر اعتراض کنید... همگی

دوستان عزیز ،آقایون و خانوما.... :

اگر تمامه کلید باشگاه غلط بود هیچکدوم از طراحان سوال اعلام به غلط بودن پاسخ خودشون نمیکردن... !

متاسفانه نمیان اشتباهشون رو بگن، ناسلامتی  دکترن!!

امیدوارم هرکدوممون استحقاق داریم بریم مرحله 3 ....

روز خوش

سوال 72 به وضوح مشخصه ک پاسخ گزینه ی 3 میشه ..
همچنین سوال 22 ک گزینه ی 1 درسته
خواهش میکنم کسایی ک میدونن چطور میشه اعتراض کرد برای این دوسوال اعتراض کنند
۱۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۸:۲۴ خداحافظ ای رویای همیشه ام !

خداحافظ المپیاد ...

ای المپیاد لنگ می اندازد

جلوی چشمانت،

شیراز با تمام شاعرهایش...

خداحافظ

۱۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۹:۲۷ فاطمه یزدانی
به مدیران زحمتکش سایت :

 تکلیف سوالات اشتباه چی میشه؟حذف میشن یا فقط و فقط ملاک کلید باشگاهه؟

دوستان  یه بار دیگه هم گفتم که دبیر های المپیاد مسلما اعتراض میکنن.نگران باشید.همگیشون پیگیرن.

والا زبونم مو در آورد انقد که گفتم......

۱۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۰:۱۳ فاطمه یزدانی
خب پیگیر هستن ولی به نتیجه ای هم میرسه؟!اینو که شما و دبیراتون نمیدونین،میدونین؟!

میدونین سال های قبل این اتفاق افتاده یا نه، و اگه افتاده باشگاه چه عکس العملی نشون داده؟
بازم که سوال منو جواب ندادین.....این سوالایی که دو گزینه دارن رو حذف کنیم واسه درصد گرفتن ؟!؟!
پاسخ:
با احتساب پاسخنامۀ باشگاه درصد بگیرید. احتمال حذف سوالها خیلی کم است.
راجع ب سوال 88
آخه ینی وقتی تاریخ شعر رو عوض میکنن ، همه گول میخورن ؟!؟!؟ حتی کسایی که راجع ب  هوشنگ ابتهاج مقاله دادن ؟!؟!
اصن به فرض بگیریم تاریخش عوض شده ...... موضوعش چی ؟!؟! وسط شعر عاشقانه یهو یه بیت سیاسی اومده ؟!؟!؟!؟!؟
کسری چند درصد زدی؟از یکی شنیدم خیلی خوب زدی.بالای 80 ؟
من شخصا فکر نمیکنم عاشقانه بودن شعر با اجتماعی بودن منافاتی داشته باشد و به نظرم در ضمن وصف معشوق از زمانه هم شکایت میکنه مثلا در ان بیت که به خونریز فلک اشاره میکند یا انجا که دگر باره شب اشفته شدو بادگرفت (=ظلم) 
در خصوص تاریخ هم فکر نمیکنم ان چند ماه اختلاف خیلی مهم باشه

در هر صورت نظر هر فرد محترم هست 

ممنون ... من نصف اشتباهام همین سوالایی هست که دو گزینه جوابشونه!!!

 

درباره ی سوال 22 هم کاملا با بقیه موافقم!!!

به م
نه عزیزم هرکی گفته شایعه بوده :دی
با این کلید 75
به شقایق
اون بیتی که میگه منم و شمع دل سوخته یارب مددی....که دگرباره شب آشفته شد و باد گرفت
داره میگه خدایا کمکم کن که باد شروع به وزیدن گرفت ، کمکم کن که شمع عشقم خاموش نشه
همون که میگید درسته " نظر هر فرد محترم است "
از شکست و قبول نشدن نترسید...

تو نمی دانی غریو ِ یک عظمت  


وقتی که در شکنجه یِ یک شکست نمی نالد  


چه کوهی ست!  


تو نمی دانی نگاه ِ بی مُژهء محکوم ِ یک اطمینان  


وقتی که در چشم ِ حاکم ِ یک هراس خیره می شود  


چه دریایی ست!  


تو نمی دانی مُردن  


وقتی که انسان مرگ را شکست داده است  


چه زندگی ست!

                                                 ... ا.بامداد...


۱۹ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۳:۳۹ المپیادی به فاطمه یزدانی
مگه میشه به جایی نرسه.این ها تعیین کننده آینده هزار تا دانش آموز که یه عالمه زحمت کشیدن.به جایی نرسید میریم دم د باشگاه تحصن!!!خوبه؟؟ دبیر من که گفت به زور بهشون میقبولونیم.....
دوستان من الان در سایت دیدم که برای المپیاد زیست شناسی کلید قبلی رو اصلاح کردند بنابراین امیدی هست!
ای بابا وقتی اطمینان ندارین به چیزی برا چی میگین! البته بعضیا به خودشون خیلی اطمینان دارن! مثالش اونیه که میگه مردار صفت مفعولیه نه کردار! آخه اصلا مردن گذرا به مفعوله؟ من همه جا گفتم باز میگم! لطفا اعتراض را به معلماتون بسپرید خودتون سعی نکنید نظرات غلطتونو تحمیل کنید اینطوری ارزش اعتراضای درست هم زایل میشه.
سوال 88 رو باید با توجه به بیت های قبلی و بعدی عاشقانه معنی کرد یعنی معشوق من آنقدر زیباست که به سوسن اجازه خود نمایی نمیده و گزینه 1 درسته
مثل اینکه خودتون هم دارین اشتباه میگین کردار اسمه و مردار صفت مفعولی (مرده شده) زبان فارسی 3 تخصصی
سلام آقا کسری من دوست امین نور افکنم .تا حالا بالا ترین درصدی که دیدین و حقیقی هم بوده چه درصدیه؟

ممنون از پاسخنامه :) خسته نباشید.

+ سؤال 9، گزینۀ 3، درست نیست ها. گزینۀ 3: آرزویی جز ارادت به پیر و خدمت..

حرفی از ارادت به پیر در مصرع دوم به میان نیامده. طبق ملّالغتی/نقطی بودن کمیته، می‌شود این گزینه را به همان دلیل رد کرد.

پاسخ:
خواهش :-)
ممنون از دقت نظر شما.
۲۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۳:۰۹ کامران به فاطمه یزدانی

فاطمه خانم دبیر ما میگفت سال گذشته دو نفر از دانش آموزان سوالات رو درست پاسخ دادن اما کلید اشتباه اونارو حذف کرده ، حتی اون دو نفر تهران رفتن تا حقشون رو بگیرن،حتی گفتن خودشون هم قبول کردن که پاسخ اشتباه ولی با این وجود حاضر به اصلاح کلید نشدند،

امیدوارم امسال فرق کنه شرایط...

پاسخ:
از طرح سخنان ناامیدکنندهٔ نامطمئن پرهیز کنید.
 هرچند که از تاثیر اعتراضات به شدت نا امیدم ولی به خاطر وقت وحوصله ای که برای پاسخ های تشریحی گذاشتید بسیار سپاس گذارم
دوست دارم این رو هم بدونید من بعد از قبول شدن توی مرحله ی اول(با توجه به منابع  وقت نسبتا کم واهمیت ندادن مدرسه) هیچ امیدی به مرحله ی دوم نداشتم اینکه الان 72٪ زدم رو  واقعا مدیون زحمات شما هستم(مطمئنم خودتون هم نمی دونید چه قدر خوبید)

یاعلی   
پاسخ:
سپاسگزاریم. لطف دارید. امیدواریم همیشه موفق و سربلند باشید.
۲۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۳:۵۷ المپیادی به مدیران سایت

منظورم از دو سا    دو سال    بوده.ل این کلمه  رو حواسم نبوده  که بنویسم.این موضوع دو سال است که از کتاب زان فارسی حذف شده.پس نباید میدادن.....

درمورد رنگ وبوی تمام  دبیر های مدارس این کلمه را به معنی آبرو معنی کرده اند.وفکر میکنم در کتاب های درسی هم به این معنی باشدودقیقا این رو یادم بود که معلم همیشه یاد آوری میکرد که حواستون باشه این رنگ وبو  به معنی آبرو است.

درباره سوال53:خب باید بدونن که تو المپیاد بچه ها فکر میکنن بدون فکر هیچ گزینه ای رو نمیزنن.پس باید یه سوالی بدن که به هیچ وجه توش اشکال وارد نشه.نه؟

83:شما هم اگه این المپیاد رو میدادی بدترش رو میگفتی!!!!!

پاسخ:
لابد با من هم‌عقیده‌اید که هرآنچه معلممان می‌گوید، لزوماً بلحاظ علمی قابل استناد نیست. من معنی «رنگ و بو» را از دو منبع معتبر دربارهء لغات شاهنامه می‌نویسم:

۱) واژه‌نامک، عبدالحسین نوشین:
۱. رنگ گل و بوی آن (و مطلق گل و بوی خوش)؛ ۲. آبادانی، شکوه، فر و زیبایی، حشمت و بزرگی؛ ۳. آرایش موی و روی، بزک.

۲) فرهنگ شاهنامه، علی رواقی:
۱. شأن و شوکت، کر و فر، جلال و شکوه، اعتبار و رونق؛ ۲. بوی خوش و عطر، زینت و زیور، آراستگی؛ ۳. طراوت و شادابی؛ ۴. شیرین و دلنشین و خوشایند؛ ۵. مهربانی و خوش‌سخنی، لطلفت و شادمانی؛ ۶. سازگار و مناسب.

دربارهٔ سؤال ۵۳، این یک نکتهٔ تست‌زنی‌ست که وقتی گزینهٔ شبهه‌داری داریم و یک گزینهٔ کاملاً مطمئن، گزینهٔ مطمئن را بزنیم.
۲۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۳:۵۹ المپیادی به مدیران سایت
درباره رنگ و بو در خط سوم :فکر میکنم کتاب های کمک درسی هم....
پاسخ:
کجا؟ در روش علمی باید مستند سخن بگویید.
به وفا
سلام عزیز....بالاترین درصدی که دیدم تو سایتا زدن " راست و دروغشو نمیدونم" همینجا یکی زده بود 84

س38
چرا گزینه ی 3 تشبیه مرکب نمی شه
چشم ونرگس صورت و باغ
پاسخ:
چونکه «صورت (چهره)» در مصرع اوّل ذکر نشده.
آقا دستتون درد نکنه . یکم بهمون امید دادید . میشه بگید دقیقا چندتا و کدوم سوالا هست که جواب شما با باشگاه تفاوت داره لطفا ؟
بعدم اگه بگید شرایط اعتراض و چگونگیش رو ممنون میشیم.مثلا تو المپیادای دیگه تو سوالای تشریحی هرکس به برگه ی خودش اعتراض میکنه که دوباره تصحیح بشه.اما این که تستیه ماباید به کل سوالا اعتراض کنیم ؟ یا کلید؟یا چند تا سوال مخصوص که به نظرمون غلطه ؟

خدا هر چی میخواید بهتون بده !بازم ممنوووووووووووون
پاسخ:

گزینۀ سوالهایی که در آن ها با باشگاه اختلاف نظر داریم با رنگ قرمز مشخص شده است.

اعتراض به برگه مربوط به پس از اعلام نتایج می شود. برای اعتراض به پاسخنامه اگر دانستیم، مطلعتان خواهیم کرد.

آقای محترم مدیر سایت:
سوال شصتی که دو سال است از کتاب زبان فارسی حذف شده باید چیکارکنیم ما؟حذف میشه؟
سوال 57 مردار ، به معنی مرده . معنی مفعولی دارد. اما کردار معنی مصدری دارد.
ممکنه کلید تغییر کنه؟ :(
بر مبنای این کلید درصد من میشه نزدیک 80!!!!!!
:(( کاش کلید رو درست کنن :(
بسیار ممنونم :)
در تاب ادبیات 3 سبز کانون صفحه 374 صریحا رنگ و بوی رو آبرو و اعتبار معنا کرده
قابل توجه مدیر محترم
پاسخ:
این هم از فواید کارهای کنکوری که در نظر دانش‌آموزان، کتاب‌های کمک‌آموزشی ارزش و اعتبار بیشتری نسبت به منابع دست اول علمی دارند!
توی سوال 54 نقش خواجه چیه؟
پاسخ:
بدل.
من واقعا از شما عذر میخوام که وقتی دارم کتاب ادبیات 3 رو میخونم برای هر لغت به فرهنگ ها مراجعه نمیکنم که از منابع علمی بهره ببرم
پاسخ:
دوست عزیز، از ما مکدر نشوید. نمی‌گوییم باید این‌گونه باشد. فقط می‌گوییم در بحث علمی، کتابهای کمک‌درسی سندیت ندارند. همین.
هر دانش‌آموز عاقل و بالغی می‌فهمد که در سوال 66، وقتی گزینۀ 4 به وضوح غلط و معنی‌ندهنده است، گزینۀ 3 را به مثابۀ سوالِ عربیِ مرحله 1 غلط املایی بگیرد و 4 را بزند.

واقعا گزینۀ 4 غیرقابل دفاع است!

پاسخ:
چه بگوییم وقتی تمام گزینه‌ها نادرست معنی شده‌اند؟
من که نگفتم این کتاب معتبره
شما به یکی از دوستان که گفته بودند در کتاب های کمک آموزشی هم اومده گفتید ارائه بدید من جای ایشون ارائه دادید

پاسخ:
سپاسگزار :-)
ببخشید ما از کجا می تونیم متوجه شیم که کلید رو اصلاح کردن و تصحیح میکنن یا تصحیح شروع شده و اهمیت نمیدن؟!
پاسخ:
ما موضوع را پی می‌گیریم. در صورت پذیرش و تصحیح، وبگاه ما آن را اعلام خواهد کرد.
۲۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۳:۰۶ گستاخ کابلخور (ربطی به زابلخور نداره)
داشت یادم میرفت.
پرسش 66: باز گزینه ی یک، یک چیزی. ولی هر آدمی بین یک معنی چرت و یک معنی متضاد به خاطر یک حرف که "بگیرد" یا "نگیرد" قطعا معنی چرت رو انتخاب میکند جای پاسخ! 
گزینه ی سه حتی اگر غلط املایی نباشد، باز هم گزینه ی چهار هیچ سنخیتی با معنا ندارد! محض رضای خدا! شما دیگه سعی نکنین توجیه کنین!
پاسخ:
چه می‌شود کرد؟
۲۰ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۳:۵۷ المپیادی به متین

متین جان ممنون که جای من این کار رو انجام دادی...

من که این آزمون  رو واقعا قبول نداشتم. اصلا انصاف نبود...

سلام به مسئولین سایت

 

شما اگه المپیاد قبول نمیشدین چی کار می کردین؟

دوستان چرا اینقدر به خودتون استرس میدین؟؟؟
از کی تا حالا صدای اعتراض ما به گوش مسوولین رسیده؟؟؟
توکل کنید به خدا
خودش حق رو به حق دار می رسونه!!!!
پاسخ:

 البته با توکّل به خدا، ما هم تلاش خودمان را می کنیم تا از راه قانونی و درست، مشکلات المپیاد ادبی کمتر شود. ناامید نباشید.

۲۱ ارديبهشت ۹۲ ، ۲۳:۱۴ گستاخ کابلخور (ربطی به زابلخور نداره)
حداقل کاری که میتونین بکنین اینه که مثل باقی پرسشها بگین دوتا پاسخ داره! نه اینکه توجیه بکنین!!!
هوم. سوال 24 چرا گزینه ی سه نشه؟ صرفا چون از زبان یه موجود دیگه خطاب به شاعر هست؟
کسانی که اعتراض دارن بهتره هر چه زودتر اعتراضشونو کتبا با شماره کارت و مشخصات کامل به باشگاه تحویل بدن تا حقی ازشون ضایع نشه یا  به شماره22019970 فکس کنند حتما در برگه نام و نام خانوادگی کد دفترچه و... ضروری است از ما گفتن خود دانید
درصد من خیلی فرقی نکرد چون تو جواب دادن همش سعی میکردم فکر کنم طراح چجوری فکر میکنه. کاش سوالهای یک جوابی بیشتری رو جواب میدادم، متاسفانه اونارو نزدم و اکثر این سوالایی که دو جوابی اعلام شدند رو با توجه به کلید باشگاه درست زده بودم.
ُلام
یک سوال از مسئولین سایت
آیا اینکاری که جناب معترض گفتن رو باید انجام بدیم؟
پاسخ:
صلاح مملکت خویش خسروان دانند
اگر اعتراض یک نفر مورد قبول واقع بشه اون رو برای همه تاثیر میدن مگه نه؟
پاسخ:
بله. ولی ممکن است تعداد معترضان، قوت اعتراض را بیشتر کند.
راستش امیدوارم اعتراض رو قبول نکنن و همین کلید اول ملاک باشه. چون 5 تا از این سوالا رو که بهشون معترضید درست جواب دادم.
با درود فراوان به اساتید محترم یه سوال دارم ایا شما در رابطه با کلید سوالهای باشگاه اقدامی کردید ؟ایااشتباهات رو به گوش مسولین رسوندید؟خواهش میکنم تا دیر نشده شما کاری انجام دهید و ما رو هم در جریان قرار دهید  با سپاس فراوان
دوستان 2 تا سوال رو باشگاه اصلاح کرد
هوراااااااااااااااا
پاسخ سوال های 72 و 67 کد 1
17 و 22 کد 2 اصلاح شد
.....
امیدوار بوذیم چند سوالی دیگر هم که وضعیت مشابه داشتن اصلاح بشن ولی همین هم غنیمته
خسته نباشن با این اصلاح کردنشون.سوال 67 دو جواب دارد.هم گزینه 2 وهم 3..
هیچ کدومشون سواد ندارن.
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه!!!!!!!!!
بله دوست المپیادی درست میگن 67 باید حذف میشد
باشگاه خیلی هنر کنه بگه یکی اشتباه کلید خورده
هیچوقت خودش رو زیر سوال نمیبره بگه غلط بوده سوالم
هر چند غلط باشه
تف به این شانسسسسسسسسسسسسس
اه
مسخره ها
الان خیلی باید خوشحال باشم دو تا سوال درستم غلط شد؟ خیلی مسخره ست.
جناب/ سرکار ، آقا / خانم ف خب با اون کلید اول حق کسایی ضایع میشد که درست زده بودن
انشالله که قبول شید شما

سوال 67 هم 2 جوابه هم 3!!!! اخه چرااا اینا اینجوری میکنن :(((

سوال 73 چرا تغییر نکرد؟
غلطش واضحه
همینطور سوال 42

ببخشید اقایون و خانوما ی عزیز  مسئول این سایت:امکانش هس دوباره ه تعدادی از کلید هارو اصلاح کنن؟

متین خانوم سوال 73 کاملن درسته

مسولین سایت خواهش میکنم جواب بدین ایا از جانب شما اقدامی شده؟ایا پاسخ نامه تشریحیتونو برا باشگاه فرستادین؟
المپیاد جان اگر قبل نظر دادن یک نگاه به بالای همین صفحه سوال 73 بندازید میفهمید که سوال اشتباهه
یکم فکر کن بعد حرف بزن
در ضمن من پسرم
ف قبلا اسمت چی بود؟
آریا نیستی؟
سلام تو کد 1 کدوم سوالا رو درست کردن؟
یعنی یکی دو هفتست که دارن فکر میکنن که جواب 67 رو بگن گزینه‌ی 3؟!؟
خداوندا، به من توفیق قبولی در مرحله‌ی دوم المپیاد و کسب مدال طلا، و به مسئولین محترم کمیته، قدرت تعقّل و تفکّر اعطا فرما. آمین.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه یعنی چیییییییییییییییییییی ما میگیم جواب صحیح 2 تا گزینه میشه بعد اینا میان به جای اینکه حذف کنن گزینه رو تغییر میدن خوب یعنی چی این حرکت؟ باز الانم که درست نشد. ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وقتی خدا داشت عقل پخش میکرد ای اعضای کمیته ته صف بودن بهشون کم رسیده آیا ؟؟؟
به خدای احد و واحد قسم که من از اینا نمی گذرم که اینجوری با سرنوشت و اعصاب و روان ما بازی می کنن. اصلا انگار وجدان ندارن. مملکته ما داریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ای خدا این نهایی هارو چکار کنیم؟؟؟؟؟؟؟
فردا دین و زندگی دارم نصفشم نخوندم
اه
 من فهمیدم اینا تصمیم گرفتن 40 نفر رو انتخاب کنند بقیه رو هم دیوونه کنند

سلام

دینی رو چی کار کردین؟

 

دیشب فقط2ساعت خوابیدم.به نظر من سوالا خوب بود من تعریف مهریه رو دقیقا عین کتاب ننوشتم یعنی قبول می کنن؟

ولی نامردا پیام ایات ندادن این همه خوندیم

سلام
سوالاتش نسبت به سال های پیش متعادل بود
من که پیام آیه اصلا نخوندم....منظقش اینه که جز چند تا پیام که تو کتاب خودش گفته بقیه رو نمیتونن بدن
خداروشکر خوب بود
انشالله همه موفق باشن
.......
دوستان درصداتون واقعا همینه؟
تنها معنی‌ای که در لغت‌نامه برایِ استبطاء ذکر شده درنگ کردن است. کلید باشگاه صحیح به نظر می‌رسد. (در جملۀ داده شده هم استبطاء درنگ کردن معنی می‌دهد.)

مینوی در کلیله و دمنه لزوماً معنی‌ای که در جمله صدق می‌کند را ذکر نکرده.

×امروز با باشگاه تماس گرفتم و گفتند که کلید ادبی یک بار عوض شده است. درست است؟
پاسخ:
بله تغییر کرده است.
در نظر داشته باشید که وقتی باشگاه متنی دارای شرح را به عنوان مرجع معرفّی می کند، بهتر است که با ان شرح وفادار بماند. چون وظیفۀ داشن آموز نیست که لغت به لغت آن شرح را نقد کند و با لغتنامه تطبیق دهد. همان طور که در مورد کتاب درسی هم این گونه عمل می کنیم: بخشهایی که خود کتاب شرح را کرده را درست یا غلط مبنا قرار می دهیم. بخشهای شرح نشده با ارجاع به لغتنامه و جستجو مورد سوال قرار می گیرند.
بله کلید باشگاه سوالات 67 و 72 کد 1(22 و 17 کد 2) تغییر کردن و جوابشون هم شده گزینه 3 هر دو سوال

با تشکّرِ فراوان :-) ولی خب! استبطاء هم غلط نیست. لطفاً اگر درصددِ اعتراضِ دوباره برآمدید، این را هم ذکر کنید.
دوست عزیز در لغت نامه دهخدا برای کلمه استبطا هم معنی درنگ کردن و هم معنی درنگی شدن(یعنی همان معنی مورد نظر در شرح)نوشته شده
۲۵ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۴:۱۰ متین به سین دال
درسته هر دو نوشته شده ولی خب با توجه به اون موقعیت که گربه عجله داره و با فضای کلی اون قسمت طبیعتا هر کسی باشه معنای طلب تعجیل در کاری کردن معنی صحیح تری هست
پاسخ:

موافق.

اما سوال 67 گزینه 2 غلط واضح تری داره. دالت: به وسیله ی نه معیوب نبودن. ای کاش حداقل سوالو حذف می کردن.
۲۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۳:۳۴ المپیادی به نام؟
کلا سایت المپیاد ادبی میخواد خودش رو خیلی مودب و های کلاس نشون بده!!!!!!!!!!!!!!!!!زیاد اهمیت نده بهشون.........:):):):))
پاسخ:
سایت المپیاد ادبی موظّف است که مودبانه رفتار کند. 
۲۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۳:۴۹ متین به المپیادی
اولا که هر کس که با ادبه نباید بگیم داره خودشو با ادب نشون میده چرا که ممکنه واقعا با ادب باشه
دوما یکم قدر شناس باشید....همین مسئولین سایت کم واسه ما ها زحمت نکشیدن

۲۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۳:۵۷ ز.س به المپیادی

آیا شما از انصاف برخوردار نمی‌باشید؟

آیا صحیح است که از امکانات سایت‌شان استفاده کنید و چنین رفتاری را نیز در پیش بگیرید؟ :|

تا جایی که من می‌فهمم و شواهد هم تأیید می‌کند، چیزی که سایت المپیاد ادبی می‌خواهد، کمک به بچه المپیادی ادبی هاست. نه کسب نام و القای های‌کلاسیّت.

۲۶ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۵:۴۶ بهار به المپیادی
:(
متاسفم...........

بعضی چیزها به درک بالایی نیاز نداره ولی...

دوستان من انصاف دارم .بار ها هم از زحماتشون تشکر کردم.اما بعضی اوقات یه سری از حرف هاشون زور داره...

شاید شما ها منظور من رو متوجه نشید البته نیازی هم نیست کسی منظورم رو بفهمه ولی به هر حال هر کسی یه نظر و یه دیدگاهی داره.....

در ضمن جناب محترم سایت موظف هم هستید که با ادبتون دیگران رو آزار ندید!!!!!!!!!!

پاسخ:
جمله ای که باعث آزار شما شده دقیقا چه بوده؟
اگر قرار نیست کسی منظورتون رو متوجه بشه پس لطف کنید حرفتون رو بیان نکنید
اگر دوس داری با خودت بحرفی تو دلت اینکارو انجام بده
سلام
من کنجکاو شدم و یک بار از اول نظرات رو چک کردم توی پاسخ های سایت برای شما مطلبی ندیدم که باعث آزردگی خاطر بشه البته به غیر از دو مورد که برای ناراحت شدن حقیقتا باید خیلی خیلی زود رنج بود وهمین طور خیلی حساس که هنوز بابتش دلگیر باشید
یادتون باشه نظرات ما توی تغییر جو سایتی که روزی ده ها نفر ازش بازدید می کنند خیلی موثره....
به سایت:
اینکه ما با گریه کامنت میزاریم اونوقت  شما مینویسید:ممنون از لحن مودبانتون!!!مثلا با این نوشتتون میخواستید بگید شماها خیلی مودبید؟؟؟؟باریک الله.الان سیمرغ بلورین ادب رو بهتون میدیم..برای شما!!!
در ضمن من واقعا زودرنج وحساسم!!!!!!!

دوست عزیز، به جای این که از لحنت برگردی و از این بی‌منطقی دست برداری، مسئولین سایت و همۀ ما رو با ادامه و تشدید همون لحن می‌آزاری. از هیچ جای چیزی که گفتن، «ما مؤدّب و های‌کلاسیم.» برداشت نمی‌شه. صرفاً لحن غیرمؤدّبانۀ شما آزرده‌شون کرده. دست پیش رو گرفته‌ی که پس نیفتی واقعاً؟ :|

 

ضمناً بر اطرافیان ِ شخص ِ واقعاً زودرنج و حسّاس، حرجی نیست اگه با گفتن هر کلمه آزرده بشه ایشون.

ببخشید میشه از بچه ها درصداتونو اعلام کنید لطفا؟؟؟ ممنون میشم
فقط خواهش می کنم اگه مایلیید بفرمایید دقیقا چنده درصداتون...
بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

بچه ها درصداشونو اعلام میکنن اما نمی دونم که چرا تا1نفردرصد بالا 80مینویسه،مدیران سایت زرتی نظرشو پاک میکنن!!!دارن میرن رو اعصابم دیگه!اااااااااههههههههههههههههههه!!!بابا خب چیزی از شما که کم نمیشه.بزارید همه درصدا باشه.البته توقعی از شما نمیره.**** ** ******* *** ***** ** **** ** ***** ******* *** ** **** ******

بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است
**** **** *** ** ***** ** *** **** ***** *** **** *** ****
**** از مسئولین سایت تقاضا دارم فقط اعلام کنن چند تا درصد بالای هشتادو پاک کردن؟ میخوام آمار بگیرم
پاسخ:
کلّاً بهتر است بحث درصدها را پیش نکشیم. ترجیح بر این است که تا حد ممکن درصدها نوشته نشود، و با عرض معذرت من هر جا اعلام درصد دیدم نظر را تایید نکردیم.
البته بعدا دیدم که جاهایی از قلم افتاده است. توجه داشته باشید که این جا یک فضای مجازی است با افرادی با هویت نامعلوم. ضمن احترام به تمام عزیزانی که لطف می کنند و بازدید می کنند و نظر می گذارند، لزوماً تمام افراد در این سایت درصد واقعی خودشان را نمی گویند. بنابراین جامعۀ آماری این چنینی اعتبار جندانی ندارد. حتّی دیده می شود که شخصی از یک آی پی با نامهای مختلف نظر می گذارد.
بچّه ها الان بعد از فشار فراوان المپیاد دارند امتحان نهایی می دهند. اعلام درصدها می تواند روحیۀ آنها را بسیار تضعیف کند. شما به روحیه و شرایط خودتان نگاه نکنید. خیلی بازدیدکننده ها نظر نمی گذارند ولی ناظر هستند. تجربۀ چند سالۀ ما به عنوان معلّم المپیاد ثابت کرده که واقعا چنین فضاهایی می تواند کلّ امتحان نهایی یک دانش آموز را تخریب کند.
این بحث آزادی بیان نیست. غیر از نظرهایی که توهین به شخص دیگری باشد فقط درصدها - و به طور اخص درصدهای خیلی بالا- را غیرفعال می کنیم.
می خوان روحیه ی همین شماها خراب نشه عزیز خب
 اگر همین حالا بری و نظر هارو نگاه کنی  بالای 80  میبینی من هرروز به اینجا  سر می زنم فک کنم فقط یکی رو  حذف کردند 

نمی خوام توهین کنم ولی شما خیلی ناسپاسید
شما توی همین مملکت به اینجا رسیدی  وحتما از این سایت هم کمک گرفتید مگه نه؟

پاسخ:
بیش از یکی حذف شده. پاسخ نطر جناب متین را بخوانید.
حالا فوقش هم فهمیدی مگه همه میان اینجا ؟؟؟؟؟؟؟؟
فکرت رو مشغول نکن کار یه که شده بدونی یا ندونی (که نمی تونی بدونی )فرقی روی نتیجه نداره  .

۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۵:۵۸ نام؟ به متین و بهار
خدا کنه با این "مدافعین مملکت" نیفتم تو دوره. 
به متین: مودب باش! شما پلیسی اینجا برادر؟؟! وقتی کسی با مسئولین داره حرف میزنه بهتره خودمونو نندازیم وسط!
به بهار:
ما تو این مملکت به چی رسیدیم دقیقاً؟ میشه لطفاً تصریح کنی؟!؟؟

یک حدیثی همیشه سر لوحه زندگیم بود
مخاطب خاصی نداره امیدوارم به کسی بر نخوره:

قال علی(ع) الجاهِلُ لا یَرتَدِعُ، وبالمَواعِظِ لا یَنتَفِعُ؛
نادان باز نمى ایستد (هیچ نهى و بازداشتى در او اثر نمى کند) و پند و اندرزها سودش نمى دهد.
۲۸ ارديبهشت ۹۲ ، ۱۹:۵۵ بردیا مختاری
ضمن ابراز موافقت با "المپیادی"، جالبه زیر کامنت کسی که میگه "میارم جلوی چشمتو..." چیزی نمیگید. ولی زیر کامنت من!... تا اینجاش که نصف کامنتای منو پاک کردید نصف دیگشم زیرش پذیرای نصایحتون شدیم! لابد اینطور صلاح بوده.
پاسخ:

زیر آخرین نظری که بحث را ادامه داده بود نوشتیم.

از مسئولین سایت تقاضا دارم یا اجازه بدن جوابگو باشم به این دوستان یا اینکه پیاک کنن
وگرنه جور دیگه ای با سایتتون برخورد میشه.
من پشیمون شدممم... حق با مدیرانه سایته... ما که نمیدونیم کی اینجا کامنت میذاره ...
۰۵ اسفند ۹۲ ، ۱۴:۴۲ آریـــن ....
مدیر سایت لطفا جواب ایمیل منو بده:|

پس کی جوابا میاد

اااااااااااا

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی